Σχετικά με Hellas Voip


Η εμπερία μας σχετικά με την επικοινωνία μέσω διαδικτύου ξεκινά από το 1995!

Ναι, από το 1995 όπου κάναμε πραγματικότητα την δωρεάν επικοινωνία μεταξύ γραφείων στην Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσαλοννίκη και Λονδίνο.

Η συνέχεια ήταν σίγουρη. Μειωμένο κόστος στην επικοινωνία σήμαινε μεγαλύτερο κέρδος.

Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Κέρδος για την επιχείρησή σας, κέρδος και για εμάς.

    Δεν υπάρχουν Αναρτήσεις

Ασφάλεια | Προσωπικά Δεδομένα